" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นายชัยจตุทิพย์ เเดสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 088-477-4854


นางสาวกิติยา เตรมี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0619163565


นางสาวชนาลักษณ์ กุลการพัดชี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทรศัพท์ : 094-689-5535


นายสุนทร นพพิบูลย์
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-650-3125


นางสาววราปณัช กิจขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087356-4964


นางสาวราตรี จันทรวิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-243-5260


น.ส.ณัฏญดา ภูริธนกุลเศรษฐ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 089-865-4446


นางสาวริญญ์รภัส วงศ์ธนาศิริคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-615-9459


จ่าเอกรณรงค์ ทรงชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 094-783-1164


นายชนะภัย แจ่มจำรัสแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 093-510-5917


นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 061-061-4287


นายเอกทนต์ ม่วงชาติ
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 095-656-5379


นายสมโภช ยวนเขียว
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 082-594-2532


นางสาวกัญญาภัค ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 086-872-1221


นางสาววรินทร์ธร โชติฐิติชัยสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 062-142-3489


นางสาวพนิดา ช่วยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธูรการ
โทรศัพท์ : 089-948-5598


นายจำนงค์ ดบขุนทด
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 088-352-5923


นายอนุรักษ์ บุญประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 090-593-6363
ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,734

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.