" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561 ดาวน์โหลด
 
     กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่2)2561 ดาวน์โหลด
 
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.2561 ดาวน์โหลด
 
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.2562 ดาวน์โหลด
 
     พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560 (ฉบับที่9) ดาวน์โหลด
 
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)2556 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.ผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)2553 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.ผู้สูงอายุ2546 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.ภาษีป้าย2510 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.รักษาความสะอาดและความป็นระเบียบเรียบร้อย(ฉบับที่2)2560 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผฉบับที่2)2560 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบัยที่2)2556 ดาวน์โหลด
 
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบบที่6)2552 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.การเบิกจ่ายเงินการคลังการเก็บรักษาเงินฯ 2561 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ2559 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่3)2561 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ2559 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท.2560 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2560 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท.2559 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่3)2559 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2561 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท 2560 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท2560 ดาวน์โหลด
 
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลด
ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,776

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.